Wednesday, December 27, 2017

How the Czechs Clear a Path

[EN]It's winter already nd sometimes, global warming aside, this means we will soon have to find our way through snow.


The following photos are not recent, they are in fact from last winter but they are a good example of how snow is delt with in a country used to the white powder. I want to see if they do the same good job this year (provided they will have enough material to work with) so consider these photos as comparison material.

[RO]E deja iarna și asta înseamnă, de multe ori, dacă lăsăm la o parte încălzirea globală, că în curând va trebui să ne facem cărare prin zăpadă.

Pozele nu sunt recente, de fapt sunt din iarna trecută dar sunt un exemplu bun despre cum se ocupă de zăpadă o țară obișnuită cu pudra albă. Vreau să văd dacă vor face treabă la fel de bună și iarna asta (dacă au și material cu care sa lucreze), așa că puteți să considerați pozele astea ca și material de comparație.
As you can see, there was quite a bit of snow but they chose to only clear a narrow path for people to walk on safely. I saw this in the whole neaighbourhood, in Pilsen but also in Prague. The rest of the snow was thrown over the grass.

The roads and cars are also taken care of. Once the snow stopped, people get the shovels and brushes and start clearing the snow from the cars, as you can see with the red car above, there is snow around but not on it. The roads are mantained by the city hall, but not completely cleared, just enough to be practicable. They come in with small snow ploughs and clean the roads and sidewalks.

După cum vedeți, căzuse destul de multă zăpadă dar au curațat doar o porțiune îngustă a aleii, pe care oamenii să meargă în siguranța. Am văzut același lucru prin tot cartierul, în Plzen dar și în Praga. Restul zăpezii a fost dispersat pe iarbă.

Străzile și mașinile sunt și ele ingrijite. Cum s-a oprit ninsoarea, oamenii iși scot lopețile și periile și curăța mașinile, cum se vede in cazul celei roșii de mai sus, rămâne zăpadă în jurul ei dar nu pe mașină. Străzile sunt întreținute de primării dar nu sunt complet curățate decăt cele principale, restul, răman practicabile. Se vine cu un plug mic și curăță străzile si trotuarele.
Materialele disponibile pe acest blog sunt publicate sub licenţă Atribuire-Necomercial-Fără Opere Derivate 3.0 România Creative Commons.